≡ Menu

Gravid

Gravid

Gravid og venter barnDa jeg ventede mit andet barn, gik jeg ind i en proces, de sidste par måneder af graviditeten. Jeg lavede dagligt meditative øvelser, hvor jeg var i kontakt, med barnet jeg ventede, og øvelser hvor jeg arbejdede energetisk med kontakt til det spirituelle, til livmoderen, livmoderhals og fødselsvejen.

Baggrunden for mit arbejde var, at min første fødsel havde været lang og hård, og selvom jeg syntes, jeg havde forberedt mig godt, manglede jeg konkrete redskaber til at håndtere den kraft som fødselsenergien og veerne bød på.

Min forberedelse bar frugt. Jeg fødte hjemme i et stort badekar, og var til stede hele vejen i fødslen, arbejdede med mine øvelser og kontaktede også et felt udenom mig, af noget højere, som jeg lænede mig ind i og fandt støtte i.

Hvad jeg efterfølgende erfarede var, at det jeg dér kom i kontakt med var min kvindelighed, min grounding, min kreativitet og min spiritualitet som et ressourcested. Det har ligget til grund for min videre udvikling og arbejde, og jeg trækker til stadighed på det i mit arbejde med gravide og kvinder der har født.