≡ Menu

Smerter seksualiteten?

De kvinder der kommer til behandling hos mig kommer af en række forskellige årsager.

En særlig gruppe er de, der har så massive smerter i deres køn, at det er meget svært have et nydelsesfuldt sexliv.
De har gerne været igennem en længere udredning hos læge og gynækolog og været i behandling hos gynækologisk fysioterapeut og evt. psykolog. Der er ikke rigtig noget, der for alvor har hjulpet. Flere er endt ud i at få hjælp til at lære at leve med symptomerne, og/eller fået tilbud om smertelindrende lokalbedøvelse, de kan bruge i forbindelse med sex.

Lokalbedøvelse af kønnet for at kunne have sex… – Der er andre veje at gå.

I mit arbejde, med de kvinder der kommer i behandling hos mig, hører jeg om grænser, der er blevet overskredet verbalt og /eller kropsligt. Dette kan være sket på en måde, og på et tidspunkt, så der ikke er en kognitiv erindring om det. Erindringen ligger imidlertid gemt i kroppen og kan give smerter i både krop og sind, på en måde så det går ud over både intimitet og sexliv, og generelt i relationerne med andre mennesker.

Kroppen har brug for at føle sig mødt. Den har brug for, at dens grænser bliver respekteret. Har der været overgreb er det ikke naturligt, at mærke en grænse, -endsige italesætte den. Kroppen passer på, ud fra de erfaringer den har. Det kan være 10-30-50 år siden overgrebene fandt sted, men kroppen lever i Nu-tid, så selv om faren for længst er drevet over, passer kroppen stadig på.

Kropsterapien er en vej til at bevæge sig gennem dette mønster. En vej til igen at opbygge tillid og naturlig autoritet i kroppen.
Jeg bruger en række forskellige måder til at gå ind i denne proces på. Jeg arbejder energetisk med kroppen; med healing, visualisering, åndedræt og bevægelse. Herved åbnes der mulighed for at frigive den energi, der ligger fastlåst i kroppen. Jeg giver tid. Jeg spørger ind…
En krop åbner sig kun i tillid, hvis den mærker, at den må indtage rummet, som sin egen. Så jeg arbejder intuitivt. Jeg følger den krop, jeg arbejder med. Hvilke signaler sender den? Hvad fortæller den? Hvad har den brug for? Jeg hører mange smertelige historier, og der er ofte stor forløsning i rummet, i takt med at kvinderne gradvist slipper gamle bindinger og smerte, og begynder at mærke deres egen essens, -måske for første gang.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment