≡ Menu

Intuitive samtaler med tarot

Intuitive samtaler med tarot

Lyset i os selv, er svært at se.
Det skinner og vil ud, men vi mærker det ikke altid.

Det vi måske mere mærker er tungt, trist og træt.
Vi mærker stress og udbrændthed.

Gennem opvæksten formes vi af kultur og opdragelse, en nødvendighed for vores jeg dannelse, men desværre også en afskærmning fra vores indre lys. Det vi finder meningsfuldt. Det der giver energi.

Når vi bliver spurgt, hvad vi vil, hvis vi har frit valg, svarer vi ud fra det, vi kender til. Det, vi kender til er formet af de begrænsninger, vi er blevet mødt med, og siden har gjort til vores egne.

Det spirituelle og vores hjertes sansninger, har svært ved at finde vej ind gennem sindets larm.
Det er sådan at det, der er vores sårbarhed, også er vores styrke.  Der hvor vi ikke tør være med os selv, er der hvor vi finder guldet.

I mange år har jeg brugt tarotkort og pendulering til at guide, når der var brug for at få sat lys på en situation, et dilemma, eller et valg.

Jeg bruger ikke tarot som et traditionelt oplæg, hvor du lytter, og jeg er den der fortæller. Kortet indgår som en del af vores samtale og har en sjælden evne til at belyse aspekter, du endnu ikke har opdaget.
Eller, du måske godt ved, men endnu ikke været klar til at sige ja til og handle på.

Du har måske sanset de frø, der gerne vil spire i jorden, men forkastet dem igen.

Det går jo ikke fordi…
Det kan ikke lade sig gøre fordi…
Jeg er ikke sådan en der…

Når vi inddrager kortene, åbner det for en samtale fra et mere intuitivt felt, der taler direkte ind i de frø i jorden, der endnu ikke har modtaget næring nok til at vokse.
Når vi nu sætter lys på det, snakker ind i det, og giver det næring, begynder de at vokse.

Jeg har her været vidne til store beslutninger, der efterfølgende blev truffet.

-En videreuddannelse midt i livet, der førte til et drømmejob.
Det svære valg at forlade et forhold der, selvom det var belastende, også var trygt.
-Et mere helhjertet ja til en uddannelse, der ellers var på vej til at blive valgt fra.
-Et farvel til et økonomisk sikkert job og et spring ud i egen kreativ virksomhed.

Jeg kan se afklaring, fra et dybere sted, fra dine egentlige grundværdier, når vi både tillader tvivlen, hjertet og intellektet at være tilstede.

Kalder det på noget i dig, så skriv eller ring.