≡ Menu

Det forunderlige i massagen

 

Indlæg 27.sept-2016 Ulla Eline Veje

Når jeg masserer, oplever jeg, at vi bevæger os ind i et fælles healende energifelt.IMG_0658

En healende massage kan bringe dig i kontakt, med det der egentlig er dig. Bag om alt det, du oplever at skulle være, er dit lysende, vibrerende, autentiske selv. Din kreativitet og din livsgnist. Det er dér, dine egentlige kvaliteter er, som du har med dig i dette liv.

Da jeg begyndte med at lave healende massager, ville jeg gerne være dygtig. Jeg ville gerne, at de der kom og fik massage virkelig fik noget ud af.
En jo egentlig fin og god intention. Grundig forankret i jeg´et..

Det jeg så erfarede, i takt med at jeg gav flere massager var, at jeg begyndte at slappe af med at have et projekt i at præstere og mere bare være, -og så skete der noget.

Massagen blev dybere. Meget dybere. Den blev mere intuitivt sansende på, hvad det menneske jeg arbejdede med, kaldte på. Massagen udviklede sig til en meditation.

Når jeg nu masserer, kan jeg opleve, at der sker et energiskifte sådan, at vi ikke længere er to adskilte individer. Vores energi smelter sammen, og jeg oplever at mit hjerte åbner sig og jeg befinder mig i et vibrerende energifelt. Jeg er ikke længere en der giver, og den anden, en der modtager (om end det er sådan i praksis). Vi befinder os sammen i et fælles healende energifelt.

Her er det mit indtryk, at energien selv finder ind i områderne af sammentrukket energi. Det skaber forløsning af følelser. Jeg har været vidne til stor vrede, sorg og megen gråd. Fysisk og psykisk smerte der slap.

 

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post: