≡ Menu
De kvinder der kommer til behandling hos mig kommer af en række forskellige årsager.

En særlig gruppe er de, der har så massive smerter i deres køn, at det er meget svært have et nydelsesfuldt sexliv.
De har gerne været igennem en længere udredning hos læge og gynækolog og været i behandling hos gynækologisk fysioterapeut og evt. psykolog. Der er ikke rigtig noget, der for alvor har hjulpet. Flere er endt ud i at få hjælp til at lære at leve med symptomerne, og/eller fået tilbud om smertelindrende lokalbedøvelse, de kan bruge i forbindelse med sex.

Lokalbedøvelse af kønnet for at kunne have sex… – Der er andre veje at gå.

I mit arbejde, med de kvinder der kommer i behandling hos mig, hører jeg om grænser, der er blevet overskredet verbalt og /eller kropsligt. Dette kan være sket på en måde, og på et tidspunkt, så der ikke er en kognitiv erindring om det. Erindringen ligger imidlertid gemt i kroppen og kan give smerter i både krop og sind, på en måde så det går ud over både intimitet og sexliv, og generelt i relationerne med andre mennesker.

Kroppen har brug for at føle sig mødt. Den har brug for, at dens grænser bliver respekteret. Har der været overgreb er det ikke naturligt, at mærke en grænse, -endsige italesætte den. Kroppen passer på, ud fra de erfaringer den har. Det kan være 10-30-50 år siden overgrebene fandt sted, men kroppen lever i Nu-tid, så selv om faren for længst er drevet over, passer kroppen stadig på.

Kropsterapien er en vej til at bevæge sig gennem dette mønster. En vej til igen at opbygge tillid og naturlig autoritet i kroppen.
Jeg bruger en række forskellige måder til at gå ind i denne proces på. Jeg arbejder energetisk med kroppen; med healing, visualisering, åndedræt og bevægelse. Herved åbnes der mulighed for at frigive den energi, der ligger fastlåst i kroppen. Jeg giver tid. Jeg spørger ind…
En krop åbner sig kun i tillid, hvis den mærker, at den må indtage rummet, som sin egen. Så jeg arbejder intuitivt. Jeg følger den krop, jeg arbejder med. Hvilke signaler sender den? Hvad fortæller den? Hvad har den brug for? Jeg hører mange smertelige historier, og der er ofte stor forløsning i rummet, i takt med at kvinderne gradvist slipper gamle bindinger og smerte, og begynder at mærke deres egen essens, -måske for første gang.

’𝘑𝘦𝘨 𝘩𝘢𝘳 𝘥𝘦𝘵 𝘴𝘷æ𝘳𝘵 𝘮𝘦𝘥 𝘢𝘵 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘮𝘪𝘨 𝘩𝘦𝘯, 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘵 𝘴𝘭𝘪𝘱, 𝘷æ𝘳𝘦 𝘵𝘪𝘭 𝘴𝘵𝘦𝘥𝘦 𝘪 𝘴𝘦𝘬𝘴𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦𝘵𝘦𝘯. 𝘋𝘦𝘳 𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘨𝘦𝘵, 𝘥𝘦𝘳 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳 𝘪𝘨𝘦𝘯.’

Sådan er det for rigtig mange af de kvinder, der kommer til kropsterapi og healing hos mig.

Det der mærkes svært, vil vi gerne have til at gå væk, så vi igen får det rart indeni. Så vi kan hengive os og mærke nydelse.

Når jeg arbejder, er det intuitivt. Jeg tager udgangspunkt lige der, hvor du er nu. I det du oplever som tungt og svært. Jeg sanser, hvad kroppen har af fortællinger i sig, -og dét byder jeg velkommen.
Det kan være en helt lavmælt fortælling eller en meget stor og voldsom fortælling.

Jo mere din krop mærker, at den bliver lyttet til, des mere fortæller den. Det kan være sort, ensomt, og skamfuldt, dèt, der dukker op, i blandet tårer og masser af bevægelse, sgu og fanden, og så … på bagsiden af det, kan latteren komme rullende, lysglimt, væren, ro … en følelse af frihed.
Der er guld i at gå igennem det svære fremfor udenom.

Udgivet den 21/2-2018

Rigtig mange af de følelser, vi har svært ved at håndtere, som stress, skam og skyld, gemmer vi i bækken og køn, med smerter til følge, og mindre lyst til intimitet og seksualitet.

Måske har du oplevet, at dine grænser er blevet overskredet verbalt og/eller kropsligt. Dette kan være sket på en måde, og på et tidspunkt, så du ikke har en erindring om det. Erindringen ligger gemt i kroppen og kan larme i voksenlivet, på en måde så det går ud over både din intimitet og sexliv, og generelt i dine relationer med andre mennesker.

Jeg arbejder kropsterapeutisk med healing, vaginal terapi/yonimapping og dearmouring til kvinder, der har smerter og spændinger i krop, bækken og køn. Kvinder, der har det svært med seksualiteten, og svært med tætte intime relationer. Svært ved at mærke lyst.

Hvad får du ud af et behandlingsforløb:

Jeg arbejder med små respektfulde skridt og med at opbygge tillid, så din krop sanser, helt ind på det instinktive plan, at dens grænser bliver respekteret. Jeg skaber et rum, hvor kroppen i sit eget tempo, kan fortælle sin historie. Lader den få lov at forløse de svære knuder. Du kan komme i kontakt med dybe følelser, som vil blive mødt med nænsomhed og omsorg. Du vil komme i kontakt med det, der er dig, din autencitet. Dét, der er din essens.

Kvinder fortæller om at mærke kroppen på en ny måde, -en måde de ikke har prøvet før. En krop, der er summende af liv, om grounding og jordforbindelse. Følelsen af frihed og muligheder. Nysgerrighed og glæde. Mere Lyst og leg.

[continue reading…]

Det var en øjenåbner for mig, -grænsende til en åbenbaring, da jeg i egen krop erfarede, hvordan arbejdet med krop, bevægelse, åndedræt og energi, kunne løsne op i gamle former, skygger og traumer, som i mit eget liv havde udfoldet sig som stress, tunghed, og en Nofuture fornemmelse til følge.

Jeg havde i mit eget selvudviklingsarbejde tiltagende oplevet, hvordan min krop gik i bevægelse, hver gang jeg i bevidsthed begyndte at trække vejret dybt. Spontane energibevægelser begyndte at bølge op igennem kroppen og fik den til at lave uvilkårlige spjæt. Store følelser dukkede frem, dyb gråd efterfulgt af lige så dyb og rungende latter. En helt masse gav slip i min krop. Der var oprydning og nytænkning på mange planer af mit liv i den periode.

I dag mærker jeg energien mere subtilt, vibrerende, når jeg er meditativt til stede. Mit hjerte har åbnet sig i blidhed med mig selv. Jeg mærker den som en afklaring i forhold til mig selv og mine relationer. Hvad nærer, hvad tærer. Jeg mærker den i forholdet til mine klienter. Healingen går dybere, intuitionen er klarere, forandringerne tydelige. Jeg mærker kærligheden strømme. Indad, udad.

Vi kommer alle til verden vibrerende af livsenergi. Vores opvækst former os, skaber skygger og traumer. Der sker for os alle. Alle. En del er sket så tidligt, så vi ikke har en kognitiv erindring om det. Andet har vores bevidsthed lukket ned for. Det kan være svært at komme i kontakt med. Kroppen derimod, -den husker. I den lagrer vi alt. Derfor kan vi opleve, når vi begynder at arbejde med krop, bevægelse, åndedræt, lyd, -at energien sætter i bevægelse, og berører det, der mærkes som smerte, manglende liv og lyst. Den får fat i det, der føles lidt dødt og trist inde i os. Vi kan med nænsomhed mærke det, lade det bevæge os. Gå igennem det. Dér, inde bagved, finder vi det kraftfulde, det blide, det legesyge, og den kreative lette tilgang til os selv og livet.
Offentliggjort af Ulla Eline Veje3. januar kl. 19:42

Kropsterapi og healing af kvindekrop, køn og seksualitet ved jordemoder og kropsterapeut Ulla Eline Veje.

Måske skal 2018 være året, hvor du i nænsomhed med dig selv, kommer i kontakt med det feminine i dig?
Med det langsomme, det blide og det kraftfulde -med at mærke fred i din krop.

I mine behandlinger har jeg været vidne til svære knuder, der løsnede sig, og nyt liv der strømmede ind.
Kvinder der har levet i 20 år eller mere, med smerter i bækken og køn.
Et sexliv der var ikke fungerende. Angst for intimitet.

Måske er det også sådan for dig?

…Du er ikke alene… Rigtig mange går rundt med ulyst til intimitet og seksualitet, på grund af smerter, spændinger og grænser der blev overskredet.
Der kan være en følelse af skam og skyld over kroppen og en oplevelse af manglende evne til at slå til.

Mange lever i en længsel.

Jeg arbejder med nænsomhed ind i områder, der er fastlåste eller har manglende følsomhed. Du vil opleve hvordan gamle energetiske, fysiske og emotionelle spændinger og smerter forløses.
Du kan komme i kontakt med svære følelser, der har været glemt og gemt i mange år, og som gennem terapien bliver budt velkommen, bearbejdet og transformeret.

 

Offentliggjort af Ulla Eline Veje23. december 2017

Det er lillejuleaftensdag.

Jeg har siddet i stilhed i morgenlyset, og i mit hjerte mærket taknemmelighed over året der er gået.

Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der er kommet til mig, og så ærligt og udforskende har stået i jer selv. Hvor vi sammen har kigget ind i det sårbare, det fine, det vilde og det vrede.
Tak for jeres mod og lyst til at skabe forandringer i jeres liv.

2017 blev året hvor mine visioner om at arbejde kropsligt og terapeutisk med kvinder blev til virkelighed. Kvindevisdom foldede sine vinger ud, og for det mærker jeg en helt særlig glæde og taknemmelighed.

Glædelig Jul til jer alle.
Må 2018 være året hvor du mærker, der er plads til at være den du er.

Kærlig hilsen Ulla

Offentliggjort af Ulla Eline Veje28. november 2017

Kropsterapeutisk behandling af kvindekrop, køn og seksualitet ved jordemoder Ulla Eline Veje.

’Sådan har jeg aldrig oplevet mit køn før.’ -Lød ordene, fra en kvinde efter en behandling hos mig.
Hun var kommet på grund af smerter i sit køn. En skamfuldhed over sit køn og en oplevelse af, at det så forkert ud. Sammenholdt med en dyb længsel efter at få sig en kæreste.
En længsel efter at mærke nærhed, intimitet, fællesskab og mening.

I vores indledende samtale fortæller hun om, at være blevet skammet ud som barn, -og senere at føle skamfuldhed over sin lyst. At have tilpasset sig både som barn og i de forhold hun har været i. Om nemt at føle sig stresset og presset i job og i sociale sammenhænge. Svært ved at sige fra.

På briksen støtter jeg hende i, at mærke de impulser der kommer i kroppen. Hvad mærker du lige nu?
I starten ikke rigtig noget, men langsomt, som kroppen mærker, den bliver lyttet til, begynder den at fortælle.
Der kommer store følelser op. Sorg og gråd, der derefter glider over i en vrede, der får lov at fylde hele rummet. Bagefter en dyb fred og en følelse af at fylde hele sin krop ud på en ny måde. En måde, hun ikke havde mærket før.
Hun kom undervejs i dyb kontakt med billeder på sine kvaliteter. Hvad der egentlig var hendes behov og retning i livet.

Mange af de kvinder der kommer i behandling hos mig, har en baggrund, der ligner. De har haft en barndom, hvor det var nødvendigt at tilpasse sig, være sød og stille, for at få mor og fars kærlighed. Følelser der ikke blev imødekommet blev farlige. Måtte gemmes væk. Hos mange kvinder i bækken og køn.
Enten som et bækken der smerter, eller som en brændende, sviende smerte i kønnet, der gør det svært, eller umuligt, at have sex.

… Måske sætter læsningen af det her noget i gang i dig. Måske mærker du en genklang, samtidig med en utryghed over at skulle tage kontakt.

Det ved jeg. Sådan har de fleste det, som henvender sig til mig. Jeg gør derfor meget ud af, både i vores snak og i kropsterapien, at skabe et respektfuldt rum, hvor der er plads til dig, og det du kommer med.

Offentliggjort af Ulla Eline Veje20. november 2017

YONIMAPPING, -HEALING OG DEARMOURING

‘Jeg er ikke før blevet berørt med sådan en nænsomhed’, -kom det fra hende…
Vi var midt i en behandling, for de smerter hun mærkede i sit køn.
Hun havde forinden fortalt, om svære udfordringer i sin opvækst, -om at seksualiteten var noget hun brugte i sit voksenliv, for at holde på en partner, og dermed undgå følelsen af at være alene.
’Det føles så omsorgsfuldt’, sagde hun…
Så kom gråden, og rummet åbnede sig i den fineste, stille, tindrende energi.

Efter sessionen siger hun: ’Jeg følte mig så set… så æret’..
Jeg spurgte: ’Kan du mærke dét, der er inde i dig, der både ærer og æres? Ser og bliver set?’

Jeg kunne se, det var udfordrende for hende at tage ind, at hun var kommet i kontakt med et rum, inde i sig selv, der både kunne give og tage imod det, hun oplevede som en mangeltilstand.
………………..

Måske har også du oplevet, at dine grænser er blevet overskredet verbalt og /eller kropsligt?
Det kan være sket i dit voksenliv, eller på et tidspunkt, og på en måde, så du ikke har en erindring om det.

Erindringen ligger imidlertid gemt i kroppen og kan larme i dit liv, så det går ud over intimitet, nærvær og sexliv, og mere generelt i dine tættere relationer med andre mennesker.

Der er en vej ind til det, der er oprindeligt i dig. Til der hvor der er ro. Den går gennem kroppen. Gennem respektfuld tilgang til det der er dig, -dine grænser, -og til at du får plads til ærligt at udtrykke, og være tro mod, dine egne behov.

Offentliggjort af Ulla Eline Veje13. september 2017

VAGINALTERAPI / YONIMAPPING

Vil du gerne mere med din seksualitet? Føle mere nydelse og lyst, komme bedre i kontakt med din kraft og dit kreative potentiale?

• Måske får du ikke rigtig noget ud af det, når du har sex med en partner?
Eller I har sex, -fordi ellers..
• Måske har du aldrig oplevet en orgasme? Det kan være, det er svært for dig at mærke lyst, -eller at kunne beskrive, hvad der mærkes godt for dig?
• Eller – du ved, du kan få en orgasme, når du er alene, -men sammen med en partner..
• Du oplever det er svært for dig, at snakke med din partner om det her. Du vil ikke lyde kritisk. Eller I har snakket om det, -men der sker ikke rigtig noget.

I behandlingen kommer du i kontakt med din yoni/dit køn på en måde, der kan åbne op til, og udvide dit fulde nydelses og følelsespotentiale. Du vil blive tydelig i at mærke dit Ja og Nej mere autentisk.

Vi kan af forskellige, -og ofte mangeartede årsager, have lukket ned i kroppen pga følelsesmæssig smerte. Behandlingen er en “terapeutisk genvej”, hvor du kan komme i kontakt med det gemte og glemte, der kan dukke op til overfladen og blive bearbejdet.

Offentliggjort af Ulla Eline Veje10. september 2017

Står fødslen foran dig som et uoverstigeligt bjerg, der fylder dig med hjertebanken og uro, når du tænker på den?

Du kan have oplevelser i din bagage, som bliver trigget ved tanken om den forestående fødsel, eller du har måske en, eller flere, svære fødselserfaringer bag dig.
Oplevelsen af et fødselsforløb, der var voldsomt. Det kan have været en fødsel med flere indgreb, -eller din fødsel kan måske fra faglig side have været normal, -men du oplevede den som grænseoverskridende. Du stod måske tilbage med en følelse af ikke at være set, ikke at blive mødt, som den du er, med de behov du havde.

Jeg tilbyder en kropsterapeutisk behandling, der kan forløse det svære i din historie.
Dét, som stadig fylder alt for meget. Jeg arbejder på en blid og samtidig kraftfuld måde, hvor du får kontakt til ressourcelag i dig selv, som du kan gøre brug af både i din kommende fødsel og i dit liv som sådan..

Du kan begynde når som helst i graviditeten, også hvis du overvejer en graviditet, men mærker at bekymringerne omkring den kommende fødsel bremser dig.